Hvad er en uddannelseslæge?

Klinikken her er uddannelsespraksis for læger

En uddannelseslæge har overstået den lægelige embedseksamen på
universitetet. Efter universitetsuddannelsen skal lægen gennemgå et
klinisk videreuddannelses forløb. Nogle læger vælger en videreuddannelse
inden for hospitalssektoren, andre vælger at blive alment praktiserende
læger, og atter andre vælger helt andre veje. De læger, du vil møde her
i  klinikken vil have mere eller mindre klinisk erfaring — alt efter,
hvor langt de er nået i deres videre færden som læger.

Basislæge

Alle læger skal efter endt universitetsuddannelse gennemgå et
basisforløb på i alt 12 måneder med to ansættelser á 6 måneder inden for
hospitalssektoren eller 6 måneder på hospital + 6 måneder i almen
praksis. Vores klinik er uddannelsespraksis for læger.

Speciallægeuddannelsen i almen medicin

Efter fuldført basisuddannelse har lægen opnået ret til selvstændigt
virke som læge. Herefter vil lægen søge uddannelsesstilling for at
videreuddanne sig inden for et specifikt speciale .
Speciallægeuddannelsen i almen medicin er 5-årig.

Introduktionsstilling
Er en 6 måneders ansættelse i en godkendt praksis.

Hoveduddannelsen
Består af 4½ års ansættelser og ledsagende teoretisk uddannelse som tilsammen skal sikre, at målbeskrivelsens kompetencer opfyldes, således at man efterfølgende kan nedsætte sig som alment praktiserende læge. Disse kompetencer skal erhverves via ansættelser i/ved: Almen praksis – Kliniske sygehusafdelinger – Evt. ved fokuserede almenmedicinske ophold.