<strong>Marianne Bjerager</strong>

Marianne Bjerager

Læge

Født 1961.
– Læge fra Aarhus Universitet 1990.
– Speciallæge i almen medicin 1999.
– Ph.d. fra Aarhus Universitet 2006.
– Praktiserende læge siden 2007.Medlem af Den Almindelige Danske Lægeforening.
Praktiserende Lægers Organisation.
Dansk Selskab for Almen Medicin.

 <strong>Marianne Juel Jørgensen</strong>

Marianne Juel Jørgensen

Læge

Født 1968.
– Læge fra Odense Universitet 1997.
– Speciallæge i almen medicin 2005.
– Arbejdet som vikar i praksis fra 2005 til 2011.
– Praktiserende læge fra august 2011.Medlem af  Den Almindelige Danske Lægeforening,
Praktiserende Lægers Organisation.
Dansk Selskab for Almen Medicin.

 <strong>Casper Overgaard Poulsen</strong>

Casper Overgaard Poulsen

Læge

Født  1990.
– Læge fra Aahus Universitet 2017.
– Speciallæge i almen medicin – praktiserende læge – oktober 2023
– Har siden arbejdet i Almen Praksis i hhv. Randers, Bjerringbro og Grenå.
– Arbejdet på Ortopædkirurgisk afd., Medicinsk afd.  samt på Børneafdelingen,  Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler og på Akutafdelingen på Regions-hospitalet i Randers.
– Desuden arbejdet på Psykiatrisk afd. i Randers samt Psykiatrisk Klinik i Rønde.
Casper er pr. 01.01.2024 medejer af klinikken

 <strong>Maria Rosenbeck Møller</strong>

Maria Rosenbeck Møller

Læge

Født 1987.
Maria afsluttede sin lægeuddannelse fra Københavns Universitet i januar 2015, hun har siden høstet erfaring i form af ansættelse på neurologisk afdeling i 8 måneder, på Afdeling for Diabetes og Hormonsygdomme i 10 måneder, på psykiatrisk afdeling i 6 måneder, i almen praksis i 1½ år (heraf 6 måneder her hos os), vikariat i almen praksis i Norge i 3 måneder, har arbejdet  på psykoterapeutisk center bl.a. indenfor angstlidelser og OCD i 14 måneder.  Har været på barsel 2 gange undervejs.
Maria har valgt at uddanne sig til speciallæge i almen medicin (praktiserende læge) og i perioden 01.04.22-01.02.2025 skal Maria i turnus på forskellige sygehusafdelinger, men hun vender også tilbage til os 1-2 dage om måneden i hele denne periode.