Fra d. 1. ju1i 2017 er der ikke længere krav om lægeattest i forbindelse med fornyelse af et kørekort.

Det obligatoriske lægetjek udgår dog ikke for bilister, der i
forvejen er underlagt restriktioner for deres kørekort på grund af
helbredsforhold som for eksempel diabetes og epilepsi. I den situation
kræver fornyelse af kørekortet ved udløb fortsat en lægeerklæring,
uanset bilistens alder.

Udløbsdatoen på kørekort afhænger af, hvornår kørekortet er erhvervet. For nogle bilister gælder kørekortet til de er 70 år, og for bilister med nyere kørekort er kørekortet gældende i 15 år fra udstedelsesdatoen. Uanset hvilken udløbsdato, der står på kortet i dag, skal kørekortet fornyes administrativt, når det udløber. Det vil sige, at kørekortet blot skal fornys ved Borgerservice – læs mere på https://www.borger.dk/ . Et kørekort fornys for 15 år ad gangen uanset bilistens alder.

Fornyelse af stort kørekort (gruppe 2) kræver fortsat en lægeerklæring.