Praktisk information

Ved ankomst bedes du registrere dig ved vores ankomst terminal, inden
du tager plads i venteværelset. Du skal altid medbringe dit
sundhedskort – kan også medbringes i digital form på din telefon, når du
skal til lægen. Hvis du har mistet dit sundhedskort, eller det er gået i
stykker, skal du henvende dig hos borgerservice  for at få et nyt.

Konsultation

Konsultationer og hjemmebesøg kun efter aftale.

Ved akut opstået sygdom er der mulighed for at blive set af læge
samme dag. Akuttiderne ligger hver dag kl. 10.00 og 12.00 og bestilles
via sekretær på tlf. 86367922 fra kl. 8.00 Der er ikke mulighed for at
blive set uden forudgående aftale.

Telefon konsultation

Der er mulighed for telefonkonsultation med læge dagligt fra kl. 8.00-9.00. Udenfor dette tidsrum kan lægerne som udgangspunkt ikke træffes på telefonen. Telefonkonsultationen bedes anvendt ved akut opstået sygdom, samt ved anmodning om hjemmebesøg. Der kan i telefonkonsultationstiden også gives svar på specielle prøver og undersøgelser efter aftale.

Akut telefonnummer – 40 28 70 06

Dette nummer må kun bruges ved akut, uopsætteligt behov for lægehjælp i tidsrummet kl. 8.00-16.00.

Tidsbestilling og recept fornyelse

I tidsrummet fra kl. 08-10.45 og kl. 11-12 kan der bestilles
tid og genbestilles medicin, som man er i fast behandling med pr.
telefon i receptionen.

Husk at du også kan bestille tider og forny dine recepter fra online modulet i venstre side!

Rejsevaccinationer

Rejsevaccinationer er ikke dækket af sygesikringen, og foretages ikke
her i klinikken. Vi henviser i stedet til Danske Lægers
Vaccinationsservice: https://www.sikkerrejse.dk/

Lægevagten

Efter kl. 16 på hverdage, samt i weekender og på helligdage kan lægevagten kontaktes på telefon:

70 11 31 31

Du kan læse mere om lægevagten, og hvordan du bruger den rigtigt her: www.laegevagten.dk